Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir [Mətn]

Mənbə:
Yerləşdiyi yer:
Qəzet fondu
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
01045nab a2200241 a 4500
001
 
 
vtls000112697
003
 
 
NLA
005
 
 
20100430103000.0
008
 
 
100406c2010    aj dr|nerll  f000 a|aze d
039
9
$a 201004301030 $b an4 $c 201004061040 $d an4 $y 201004061040 $z an4
040
$a ANL $b aze $c ANL $e psbo
041
0
$a aze
044
$a aj $c az
245
1
0
$a Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları: $b Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir [Mətn]
650
1
7
$a Fərman $y 2010 $2 ANL_SH
650
1
7
$a Dövlət İnvestisiya Proqramı $x fərman $v məqalə $2 ANL_SH
650
1
7
$a Dövlət İnvestisiya Proqramı $x Qaydalar $v məqalə $2 ANL_SH
655
$a qəzet məqaləsi
773
0
$t Azərbaycan $g 2010.- 18 mart. - S.3.
852
$b 150019
856
4
$u http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/2010/mart/112697.htm
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*2450*6500*6501*6502*6550*7730*8520*8560*9991
Sərlövhə
Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir [Mətn]
Predmet
Fərman 2010
Dövlət İnvestisiya Proqramı fərman məqalə
Dövlət İnvestisiya Proqramı Qaydalar məqalə
qəzet məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Azərbaycan . -2010.- 18 mart. - S.3.
Multimedia