Фонетическая структура начала и конца слова в русском и Азербайджанском языках [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. по филол. наукам : 5714.01 /К. Б. Ахундова ; М-во. Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т.

Ахундова, Кёнуль Бехбуд гызы.
Buraxılış məlumatları
Баку: 2013.
Fiziki xüsusiyyətləri
34, [1] с.:
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
Yerləşdiyi yer Düzülüş şifrəsi İnventar nömrəsi Barkod Status Hissə  
ANL KS F-1
Ад2013/153
İstifadəsi mümkündür
ANL KS F-1
Аз2013/112
İstifadəsi mümkündür
 
 
 
02569nam a2200385 a 4500
001
 
 
vtls000337452
003
 
 
NLA
005
 
 
20160623163500.0
008
 
 
131125s2013    aj     fra    000 0 rus c
039
9
$a 201606231635 $b kat3 $c 201606131605 $d kat4 $c 201606131604 $d kat4 $c 201510271205 $d kat4 $y 201311251609 $z kat6
040
$a ANL $b rus $e psbo
041
0
$a rus $a aze $b eng
044
$a aj $c az
072
7
$a 5714.01 $2 nsnr
084
$a Ш10 $2 rubbk
084
$a Ш141.2 $2 rubbk
084
$a Ш163.11 $2 rubbk
100
1
$a Ахундова, Кёнуль Бехбуд гызы.
245
1
0
$a Фонетическая структура начала и конца слова в русском и Азербайджанском языках $h [Текст] : $b автореф. дис. ... д-ра филос. по филол. наукам : 5714.01 $c К. Б. Ахундова ; М-во. Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т.
246
1
1
$a Rus və Azərbaycan dillərində sözün əvvəl və sonunun fonetik quruluşu : filol. e. üzrə fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5714.01 / K. B. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.
260
$a Баку $c 2013.
300
$a 34, [1] с.
504
$a Библиогр. в подстроч. примеч.
546
$a Текст на Азерб. и рус. яз.
650
1
7
$a Сравнительно-историческое и сравнительно-типологическое языкознание $v Автореферат $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Языкознание $x Общее языкознание $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Языкознание $x Славянские языки $x Русский язык $x Фонетика $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Языкознание $x Тюркские языки $x Азербайджанский язык $x Фонетика $2 ANL_SH
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Dilçilik $x Ümumi dilçilik $x Ümumnəzəri problemlər $2 ANL_SH‪
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Dilçilik $x Slavyan dilləri $x Rus dili $x Fonetika $2 ANL_SH
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Dilçilik $x Türk dilləri $x Azərbaycan dili $x Fonetika $2 ANL_SH
655
$a автореферат
910
$a MB 2013
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*0720*0840*0841*0842*1000*2450*2460*2600*3000*5040*5460*6500*6501*6502*6503*6504*6505*6506*6550*9100*9992
Müəllif
Ахундова, Кёнуль Бехбуд гызы.
Sərlövhə
Фонетическая структура начала и конца слова в русском и Азербайджанском языках [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. по филол. наукам : 5714.01 /К. Б. Ахундова ; М-во. Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т.
Rus və Azərbaycan dillərində sözün əvvəl və sonunun fonetik quruluşu : filol. e. üzrə fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5714.01 / K. B. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.
Digər sərlövhə
Rus və Azərbaycan dillərində sözün əvvəl və sonunun fonetik quruluşu : filol. e. üzrə fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5714.01 / K. B. Axundova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.
Predmet
Сравнительно-историческое и сравнительно-типологическое языкознание Автореферат
Филологические науки Языкознание Общее языкознание
Филологические науки Языкознание Славянские языки Русский язык Фонетика
Филологические науки Языкознание Тюркские языки Азербайджанский язык Фонетика
Filologiya elmləri Dilçilik Ümumi dilçilik Ümumnəzəri problemlər
Filologiya elmləri Dilçilik Slavyan dilləri Rus dili Fonetika
Filologiya elmləri Dilçilik Türk dilləri Azərbaycan dili Fonetika
автореферат
Digər məlumatlar
Текст на Азерб. и рус. яз.
ANL - Bakı - Sorğu imkanı yoxdur