Üslubi leksika, denotativ və konnotativ məna, emosional, ekspressiv, qiymətləndirici məna və üslubi çalar [Mətn] /A. Hümbətova

Hümbətova, Aytən.
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
01022nab a2200253 a 4500
001
 
 
vtls000040982
003
 
 
NLA
005
 
 
20220330163100.0
008
 
 
080307c2019    aj mr|perz    |00 a|aze c
039
9
$a 202203301631 $b diyar1 $c 202006101640 $d diyar1 $c 202006101632 $d diyar1 $c 202006101624 $d diyar1 $y 200803071110 $z an2
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze $b aze $b eng
044
$a aj $c az
100
1
$a Hümbətova, Aytən.
245
1
0
$a Üslubi leksika, denotativ və konnotativ məna, emosional, ekspressiv, qiymətləndirici məna və üslubi çalar $h [Mətn] $c A. Hümbətova
650
1
7
$a Dilçilik $2 ANL_SH
655
$a jurnal məqaləsi
700
1
$a Abbasov, Abbas. $4 dtc
773
0
$t Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu $g 2019.- №6. - S.39-43.
852
$b 150017
856
4
$u http://www.anl.az/down/meqale/filologiya_meseleleri/2019/06/06(meqale).pdf
920
$a web
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*1000*2450*6500*6550*7000*7730*8520*8560*9200*9992
Müəllif
Hümbətova, Aytən.
Sərlövhə
Üslubi leksika, denotativ və konnotativ məna, emosional, ekspressiv, qiymətləndirici məna və üslubi çalar [Mətn] /A. Hümbətova
Predmet
Dilçilik
jurnal məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Filologiya məsələləri / AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu . -2019.- №6. - S.39-43.
Multimedia