Azərbaycan kitabı [Mətn] : biblioqrafiya : 10 cilddə /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. L. Talıbova, B. Orucova, V. Məmmədova [və b.] ; baş red., ön söz və müqəddimənin müəl. K. M. Tahirov ; red. Z. Qulamova, L. Bağırova

Cild
C. 3. 1941-1950
Buraxılış məlumatları
Bakı: [Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2014.
Fiziki xüsusiyyətləri
486, [2] s.: 25 sm.
Annotasiya
"Azərbaycan kitabı" fundamental biblioqrafiyasının 3-cü cildində 1941-1950-ci illərdə Azərbaycan ərazisində bütün elm sahələrinə aid olan çap olunmuş, eyni zamanda keçmiş Sovetlər birliyinin ərazisində digər müəlliflər tərəfindən Azərbaycan haqqında yazdıqları kitab və kitabçalar öz əksini tapmışdır. Göstəricidə ümumilikdə 4897 ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmiş və materiallar şöbələr üzrə universal onluq təsnifat əsasında ayrı-ayrı elm sahələrinə uyğun olaraq tərtib olunmuşdur.
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
Yerləşdiyi yer Düzülüş şifrəsi İnventar nömrəsi Barkod Status Hissə  
ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi
Azf-281755
8071883177CA
İstifadəsi mümkündür
ANL Texniki elmlər zalının yardımçı fondu
Azf-281749
8071882E868B
İstifadəsi mümkündür
ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi
Azf-281753
807188319892
İstifadəsi mümkündür
ANL Humanitar elmlər zalının yardımçı fondu
Azf-281750
8071882EC31D
İstifadəsi mümkündür
ANL Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi
Azf-281756
8071882F051D
İstifadəsi mümkündür
ANL Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi
Azf-282642
125396A7BEA3
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-281751
80718831BA56
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-282484
1253912B32EB
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-282485
1253912B32F0
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-282486
1253912B32F8
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-282487
1253912B3328
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-282643
125396A7BC4D
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Azf-282644
125396A7BC52
İstifadəsi mümkündür
ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi
Azf-281754
80718830C261
İstifadəsi mümkündür
ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi
Azf-281752
80718831D75F
İstifadəsi mümkündür
ANL Analitik biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi
Azf-281757
80718830A770
İstifadəsi mümkündür
ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi
Ar2014/1475
100134
12517E82DAC5
Arxivdədir
 
 
 
03198nam a2200445 a 4500
001
 
 
vtls000410696
003
 
 
NLA
005
 
 
20150505111000.0
008
 
 
150119s2014    aj     grb    001 0 aze c
020
$a 978-9952-460-42-1 $c (cilddə) : 11 man. 80 qəp., 500 nüs.
039
9
$a 201505051110 $b e-res $c 201501191411 $d kat2 $c 201412241635 $d kompl1 $c 201412241634 $d kompl1 $y 201412241528 $z kompl3
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze $a rus
044
$a aj $c az
084
$a Я19:Ч611 $2 rubbk
084
$a Ч611.63(2А)я1 $2 rubbk
245
1
0
$a Azərbaycan kitabı $h [Mətn] : $b biblioqrafiya : 10 cilddə $c Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. L. Talıbova, B. Orucova, V. Məmmədova [və b.] ; baş red., ön söz və müqəddimənin müəl. K. M. Tahirov ; red. Z. Qulamova, L. Bağırova $n C. 3. $p 1941-1950
260
$a Bakı $b [Azərbaycan Milli Kitabxanası] $c 2014.
300
$a 486, [2] s. $c 25 sm.
500
$a Köməkçi göstəricilər : s. 393-479.
504
$a Sətiraltı biblioqr.
520
3
$a "Azərbaycan kitabı" fundamental biblioqrafiyasının 3-cü cildində 1941-1950-ci illərdə Azərbaycan ərazisində bütün elm sahələrinə aid olan çap olunmuş, eyni zamanda keçmiş Sovetlər birliyinin ərazisində digər müəlliflər tərəfindən Azərbaycan haqqında yazdıqları kitab və kitabçalar öz əksini tapmışdır. Göstəricidə ümumilikdə 4897 ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmiş və materiallar şöbələr üzrə universal onluq təsnifat əsasında ayrı-ayrı elm sahələrinə uyğun olaraq tərtib olunmuşdur.
533
$a Elektron resurs $b Bakı $c M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana $e 1 fayl PDF
546
$a Mətnin bir hissəsi rus dilindədir.
650
1
7
$a Universal məzmunlu ədəbiyyat $x Biblioqrafik göstəricilər $x Sahəvi biblioqrafik göstəricilər $x Mədəniyyət. Elm. Maarif. $x Kitab. Kitabşünaslıq $2 ANL_SH
650
1
7
$a Mədəniyyət. Elm. Maarif. $x Kitab. Kitabşünaslıq $x Çap kitabları $x Çap kitabları tarixi $x Azərbaycan çap kitabları tarixi $v Biblioqrafik vəsait $2 ANL_SH
655
$a biblioqrafik vəsait
700
1
$a Talıbova, L. $4 com
700
1
$a Orucova, B. $4 com
700
1
$a Məmmədova, V. $4 com
700
1
$a Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. $c Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix üzrə fəls. d-ru, prof. $d 1951- $4 edt $4 aui
700
1
$a Qulamova, Z. $4 edt
700
1
$a Bağırova, L. $4 edt
710
1
$a Azərbaycan Respublikası $b Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi $b Azərbaycan Milli Kitabxanası.
856
4
$u http://anl.az/down/azerbaycan_kitabi.pdf $n M.F. Axundov ad. Milli Kitabxana. Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsi, Bakı, Azərb. Resp. $z Elektron resursdan kitabxananın Elektron İnformasiya xidməti və KAA (kitabxanalar arası abonement) şöbəsində lokal şəbəkədə istifadə etmək olar.
910
$a MB 2014
920
$a web
930
$a predm1 $b 01.2015
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0200*0400*0410*0440*0840*0841*2450*2600*3000*5000*5040*5200*5330*5460*6500*6501*6550*7000*7001*7002*7003*7004*7005*7100*8560*9100*9200*9300*9992
Sərlövhə
Azərbaycan kitabı [Mətn] : biblioqrafiya : 10 cilddə /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası ; tərt. ed. L. Talıbova, B. Orucova, V. Məmmədova [və b.] ; baş red., ön söz və müqəddimənin müəl. K. M. Tahirov ; red. Z. Qulamova, L. Bağırova
Predmet
Universal məzmunlu ədəbiyyat Biblioqrafik göstəricilər Sahəvi biblioqrafik göstəricilər Mədəniyyət. Elm. Maarif. Kitab. Kitabşünaslıq
Mədəniyyət. Elm. Maarif. Kitab. Kitabşünaslıq Çap kitabları Çap kitabları tarixi Azərbaycan çap kitabları tarixi Biblioqrafik vəsait
biblioqrafik vəsait
Annotasiya
"Azərbaycan kitabı" fundamental biblioqrafiyasının 3-cü cildində 1941-1950-ci illərdə Azərbaycan ərazisində bütün elm sahələrinə aid olan çap olunmuş, eyni zamanda keçmiş Sovetlər birliyinin ərazisində digər müəlliflər tərəfindən Azərbaycan haqqında yazdıqları kitab və kitabçalar öz əksini tapmışdır. Göstəricidə ümumilikdə 4897 ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmiş və materiallar şöbələr üzrə universal onluq təsnifat əsasında ayrı-ayrı elm sahələrinə uyğun olaraq tərtib olunmuşdur.
Multimedia
Digər məlumatlar
Köməkçi göstəricilər : s. 393-479.
ANL - Bakı - Sorğu imkanı yoxdur