Когнитивный анализ русских и Азербайджанских пословиц о женщинах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. по филол. наукам : 5707.01 ; 5706.01 /Х. Э. Мусаева ; М-во Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т.

Мусаева, Хадиджа Эльхан гызы.
Buraxılış məlumatları
Баку: 2015.
Fiziki xüsusiyyətləri
50, [1] с.:
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
Yerləşdiyi yer Düzülüş şifrəsi İnventar nömrəsi Barkod Status Hissə  
ANL KS F-1
Ад2015/72
İstifadəsi mümkündür
ANL KS Azf
Аз2015/83
İstifadəsi mümkündür
 
 
 
02727nam a2200433 a 4500
001
 
 
vtls000462082
003
 
 
NLA
005
 
 
20180426164500.0
008
 
 
151104s2015    aj     fra    000 0 rus c
039
9
$a 201804261645 $b kat4 $c 201804131127 $d predm5 $c 201804131126 $d predm5 $c 201703311241 $d predm5 $y 201511041552 $z kat4
040
$a ANL $b rus $e psbo
041
0
$a rus $b aze $b eng
044
$a aj $c az
072
7
$a 5707.01 $2 nsnr
072
7
$a 5706.01 $2 nsnr
084
$a Ш141.2-33 $2 rubbk
084
$a Ш163.11-33 $2 rubbk
100
1
$a Мусаева, Хадиджа Эльхан гызы.
245
1
0
$a Когнитивный анализ русских и Азербайджанских пословиц о женщинах $h [Текст] : $b автореф. дис. ... д-ра  филос. по филол. наукам : 5707.01 ; 5706.01 $c Х. Э. Мусаева ; М-во Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т.
246
1
1
$a Qadınlar haqqında Rus və Azərbaycan atalar sözlərinin koqnitiv analizi : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5707.01 ; 5706.01 / X. E. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.
260
$a Баку $c 2015.
300
$a 50, [1] с.
504
$a Библиогр. в подстроч. примеч.
546
$a Текст парал. на Азерб. и рус. яз.
650
1
7
$a Славянские языки (Русский язык) $2 ANL_SH
650
1
7
$a Азербайджанский язык $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Языкознание $x Славянские языки $x Русский язык $x Лексикология $x Фразеология $2 ANL_SH
650
1
7
$a Руский язык $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Языкознание $x Тюркские языки $x Азербайджанский язык $x Лексикология $x Фразеология $2 ANL_SH
650
1
7
$a Пословицы о женщинах $x Фразеология $2 ANL_SH
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Dilçilik $x Slavyan dilləri $x Rus dili $x Leksikologiya $x Frazeologiya $2 ANL_SH
650
1
7
$a Rus dili $2 ANL_SH
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Dilçilik $x Türk dilləri $x Azərbaycan dili $x Leksikologiya $x Frazeologiya $2 ANL_SH
650
1
7
$a Azərbaycan dili $2 ANL_SH
650
1
7
$a Qadınlar haqqında atalar sözləri $x Frazeologiya $2 ANL_SH
655
$a автореферат
910
$a MB 2015
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*0720*0721*0840*0841*1000*2450*2460*2600*3000*5040*5460*6500*6501*6502*6503*6504*6505*6506*6507*6508*6509*65010*6550*9100*9992
Müəllif
Мусаева, Хадиджа Эльхан гызы.
Sərlövhə
Когнитивный анализ русских и Азербайджанских пословиц о женщинах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филос. по филол. наукам : 5707.01 ; 5706.01 /Х. Э. Мусаева ; М-во Образования Азерб. Респ., Бакинский Славянский Ун-т.
Qadınlar haqqında Rus və Azərbaycan atalar sözlərinin koqnitiv analizi : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5707.01 ; 5706.01 / X. E. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.
Digər sərlövhə
Qadınlar haqqında Rus və Azərbaycan atalar sözlərinin koqnitiv analizi : filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5707.01 ; 5706.01 / X. E. Musayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.
Predmet
Славянские языки (Русский язык)
Азербайджанский язык
Филологические науки Языкознание Славянские языки Русский язык Лексикология Фразеология
Руский язык
Филологические науки Языкознание Тюркские языки Азербайджанский язык Лексикология Фразеология
Пословицы о женщинах Фразеология
Filologiya elmləri Dilçilik Slavyan dilləri Rus dili Leksikologiya Frazeologiya
Rus dili
Filologiya elmləri Dilçilik Türk dilləri Azərbaycan dili Leksikologiya Frazeologiya
Azərbaycan dili
Qadınlar haqqında atalar sözləri Frazeologiya
автореферат
Digər məlumatlar
Текст парал. на Азерб. и рус. яз.
ANL - Bakı - Sorğu imkanı yoxdur