Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydası [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Mənbə:
Yerləşdiyi yer:
Qəzet fondu
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
01087nab a2200229 a 4500
001
 
 
vtls000547562
003
 
 
NLA
005
 
 
20200211104600.0
008
 
 
170619c2017    aj dr|nero    000 a|aze d
039
9
$a 202002111046 $b an3 $c 201706191637 $d an12 $y 201706191637 $z an12
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze
044
$a aj $c az
245
1
0
$a Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydası $h [Mətn]: $b Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
650
1
7
$a Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası $x təsdiq edilməsi haqqında $x Fərman $2 ANL_SH
655
$a qəzet məqaləsi
773
9
$t Azərbaycan $g 2017.-18 iyun.- S.3.
852
$b 150019
856
4
$u http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2017/iyun/547562.htm
920
$a web
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*2450*6500*6550*7730*8520*8560*9200*9992
Sərlövhə
Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydası [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Predmet
Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası təsdiq edilməsi haqqında Fərman
qəzet məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Azərbaycan . -2017.-18 iyun.- S.3.
Multimedia