"Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 17 yanvar 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
Mənbə:
Yerləşdiyi yer:
Qəzet fondu
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
01363nab a2200253 a 4500
001
 
 
vtls000572420
003
 
 
NLA
005
 
 
20200206170900.0
008
 
 
180118c2018    aj dr|nero    000 a|aze d
039
9
$a 202002061709 $b an12 $c 201801181149 $d an12 $y 201801181149 $z an12
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze
044
$a aj $c az
110
1
$a Azərbaycan Respublikası $b Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
245
1
0
$a "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında $h [Mətn]: $b Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 17 yanvar 2017-ci il
650
1
7
$a Fərman $y 2018 $2 ANL_SH
650
1
7
$a Mülki Məcəlləsi $x təsdiq edilməsi $x qüvvəyə minməsi $x bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri $x dəyişikliklər $x fərman $2 ANL_SH
655
$a qəzet məqaləsi
773
0
$t Azərbaycan $g 2018.-18 yanvar.- S.2.
852
$b 150019
856
4
$u http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2018/yanvar/572420.htm
920
$a web
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*1100*2450*6500*6501*6550*7730*8520*8560*9200*9992
Müəllif
Azərbaycan Respublikası Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
Sərlövhə
"Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 17 yanvar 2017-ci il
Predmet
Fərman 2018
Mülki Məcəlləsi təsdiq edilməsi qüvvəyə minməsi bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri dəyişikliklər fərman
qəzet məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Azərbaycan . -2018.-18 yanvar.- S.2.
Multimedia