Концепты "Добро" и "Зло" в языковой картине мира в произведениях Ч. Т. Айтматова [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 /Н. Ж. Чонмурунова ; М-во Образования и Науки Кыргызской Респ., НАН Кыргызской Респ., Ин-т Языка и Литературы им. Ч. Айтматова, Ошский Гос. Ун-т, Кыргызско-Российский Славянский Ун-т им. Б. Н. Ельцина.

Чонмурунова, Нуржамал Жумагазиевна.
Buraxılış məlumatları
Бишкек: 2017.
Fiziki xüsusiyyətləri
23 с.:
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
Yerləşdiyi yer Düzülüş şifrəsi İnventar nömrəsi Barkod Status Hissə  
ANL KS F-1
А2017/174
İstifadəsi mümkündür
 
 
 
02558nam a2200373 a 4500
001
 
 
vtls000577361
003
 
 
NLA
005
 
 
20180815154900.0
008
 
 
180216s2017    kg     fra    000 0 rus c
039
9
$a 201808151549 $b predm5 $c 201802261416 $d kat3 $y 201802161142 $z kat4
040
$a ANL $b rus $e psbo
041
0
$a rus $b kir $b eng
044
$a kg
072
7
$a 10.02.19 $2 nsnr
084
$a Ш5(2=Ки)7-4.534,0 $2 rubbk
084
$a Ш163.25-32,0 $2 rubbk
100
1
$a Чонмурунова, Нуржамал Жумагазиевна.
245
1
0
$a Концепты "Добро" и "Зло" в языковой картине мира в произведениях Ч. Т. Айтматова $h [Текст] : $b автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 $c Н. Ж. Чонмурунова ; М-во Образования и Науки Кыргызской Респ., НАН Кыргызской Респ., Ин-т Языка и Литературы им. Ч. Айтматова, Ошский Гос. Ун-т, Кыргызско-Российский Славянский Ун-т им. Б. Н. Ельцина.
260
$a Бишкек $c 2017.
300
$a 23 с.
650
1
7
$a Теория языка $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Литературоведение $x Персоналии писателей $y 20-21 в. $z Кыргызстан $2 ANL_SH
650
1
7
$a Исследования произведений писателя -Ч. Т. Айтматов $2 ANL_SH
650
1
7
$a Литературоведение $x Киргизская литература $y 20-21 в. $2 ANL_SH
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Ədəbiyyatşünaslıq $x Görkəmli yazıçılar $y 20-21-ci ə. $z Qırğızıstan $2 ANL_SH
650
1
7
$a Ədəbiyyatşünaslıq $x Qırğız ədəbiyyatı $y 20-21-ci ə. $2 ANL_SH
650
1
7
$a Yazıçının əsərlərinin tədqiqatı - Ç. T. Aytmatov $2 ANL_SH
650
1
7
$a Филологические науки $x Языкознание $x Тюркские языки $x Киргизский  язык $x Лексикология $2 ANL_SH
650
1
7
$a Киргизский  язык $x Семантика (семасиология) $2 ANL_SH
650
1
7
$a Filologiya elmləri $x Dilçilik $x Türk dilləri $x Qırğız dili $x leksikologiya $2 ANL_SH
650
1
7
$a Qırğız dili $x Semantika (semasiologiya) $2 ANL_SH
655
$a автореферат
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*0720*0840*0841*1000*2450*2600*3000*6500*6501*6503*6502*6504*6505*6506*6507*6508*6509*65010*6550*9992
Müəllif
Чонмурунова, Нуржамал Жумагазиевна.
Sərlövhə
Концепты "Добро" и "Зло" в языковой картине мира в произведениях Ч. Т. Айтматова [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 /Н. Ж. Чонмурунова ; М-во Образования и Науки Кыргызской Респ., НАН Кыргызской Респ., Ин-т Языка и Литературы им. Ч. Айтматова, Ошский Гос. Ун-т, Кыргызско-Российский Славянский Ун-т им. Б. Н. Ельцина.
Predmet
Теория языка
Филологические науки Литературоведение Персоналии писателей 20-21 в. Кыргызстан
Исследования произведений писателя -Ч. Т. Айтматов
Литературоведение Киргизская литература 20-21 в.
Filologiya elmləri Ədəbiyyatşünaslıq Görkəmli yazıçılar 20-21-ci ə. Qırğızıstan
Ədəbiyyatşünaslıq Qırğız ədəbiyyatı 20-21-ci ə.
Yazıçının əsərlərinin tədqiqatı - Ç. T. Aytmatov
Филологические науки Языкознание Тюркские языки Киргизский язык Лексикология
Киргизский язык Семантика (семасиология)
Filologiya elmləri Dilçilik Türk dilləri Qırğız dili leksikologiya
Qırğız dili Semantika (semasiologiya)
автореферат
ANL - Bakı - Sorğu imkanı yoxdur