“Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “Banklar haqqında”, “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli 945-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”nda və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
Mənbə:
Yerləşdiyi yer:
Qəzet fondu
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
01931nab a2200313 a 4500
001
 
 
vtls000633899
003
 
 
NLA
005
 
 
20190211141900.0
008
 
 
190211c2019    aj dr|nero    000 a|aze d
039
9
$a 201902111419 $b an2 $c 201902111050 $d an12 $y 201902111050 $z an12
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze
044
$a aj $c az
110
1
$a Azərbaycan Respublikası $b Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
245
1
0
$a “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “Banklar haqqında”, “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli 945-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”nda və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə $h [Mətn]: $b Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 dekabr 2018-ci il
650
1
7
$a Qanun $y 2019 $2 ANL_SH
650
1
7
$a Sığorta fəaliyyəti haqqında $z Qanunda dəyişiklik edilməsi $x qanun $2 ANL_SH
650
1
7
$a Qiymətli kağızlar bazarı haqqında $x Qanunda dəyişiklik edilməsi $x qanun $2 ANL_SH
650
1
7
$a Banklar haqqında $x Qanunda dəyişiklik edilməsi $x qanun $2 ANL_SH
650
1
7
$a Pasportlar haqqında $x Qanunda dəyişiklik edilməsi $x qanun $2 ANL_SH
650
1
7
$a Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi $x Qaydaları $x dəyişiklik edilməsi $x qanun $2 ANL_SH
650
1
7
$a Mülki Məcəlləsi $x dəyişiklik edilməsi $x qanun $2 ANL_SH
655
$a qəzet məqaləsi
773
0
$t Azərbaycan $g 2019.- 9 fevral.- S.3.
852
$b 150019
856
4
$u http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2019/fevral/633899.htm
920
$a web
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*1100*2450*6500*6501*6502*6503*6504*6505*6506*6550*7730*8520*8560*9200*9992
Müəllif
Azərbaycan Respublikası Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
Sərlövhə
“Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “Banklar haqqında”, “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli 945-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”nda və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 dekabr 2018-ci il
Predmet
Qanun 2019
Sığorta fəaliyyəti haqqında Qanunda dəyişiklik edilməsi qanun
Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Qanunda dəyişiklik edilməsi qanun
Banklar haqqında Qanunda dəyişiklik edilməsi qanun
Pasportlar haqqında Qanunda dəyişiklik edilməsi qanun
Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları dəyişiklik edilməsi qanun
Mülki Məcəlləsi dəyişiklik edilməsi qanun
qəzet məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Azərbaycan . -2019.- 9 fevral.- S.3.
Multimedia