“Azərbaycan”, “Xalq qəzeti” və “Bakinski raboçi” qəzeti redaksiyalarına maliyyə yardımı barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 215 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 319; 22 iyul 2019-cu il /N. Məmmədov

Nazirlər Kabineti Qərar (2019)
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
01692nab a2200313 a 4500
001
 
 
vtls000666374
003
 
 
NLA
005
 
 
20190727143700.0
008
 
 
190727c2019    aj dr|nero    000 a|aze d
039
9
$a 201907271437 $b an12 $y 201907271437 $z an12
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze
044
$a aj $c az
110
1
$a Nazirlər Kabineti $t Qərar $d (2019)
245
1
0
$a “Azərbaycan”, “Xalq qəzeti” və “Bakinski raboçi” qəzeti redaksiyalarına maliyyə yardımı barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 215 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında $h [Mətn]: $b Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 319; 22 iyul 2019-cu il $c N. Məmmədov
610
2
7
$a Nazirlər Kabineti $x Qərar $d 2019 $2 ANL_SH
610
2
7
$a "Azərbaycan" qəzeti $x redaksiyasına maliyyə yardımı $x Qərarda dəyişikliklər edilməsi $x qərar $2 ANL_SH
610
2
7
$a "Xalq qəzeti $x redaksiyasına maliyyə yardımı $x Qərarda dəyişikliklər edilməsi $x qərar $2 ANL_SH
610
2
7
$a "Bakinski raboçi $x redaksiyasına maliyyə yardımı $x Qərarda dəyişikliklər edilməsi $x qərar $2 ANL_SH
650
1
7
$a Qərar $d 2019- $2 ANL_SH
650
1
7
$a Mətbuat $x Qəzetlər $x qərar $2 ANL_SH
655
$a qəzet məqaləsi
700
1
$a Məmmədov, Novruz İsmayıl oğlu. $c ictimai-siyasi xadim, filol. e. n. $d 1947- $4 aut
773
0
$t Xalq qəzeti $g 2019.- 25 iyul.- S.6.
852
$a 150019
856
4
$u http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2019/iyul/666374(meqale).pdf
920
$a web
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*1100*2450*6100*6101*6102*6103*6500*6501*6550*7000*7730*8520*8560*9200*9992
Müəllif
Nazirlər Kabineti ; ((2019))
Sərlövhə
“Azərbaycan”, “Xalq qəzeti” və “Bakinski raboçi” qəzeti redaksiyalarına maliyyə yardımı barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 215 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 319; 22 iyul 2019-cu il /N. Məmmədov
Predmet
Qərar ; (2019-)
Mətbuat Qəzetlər qərar
Nazirlər Kabineti Qərar ; (2019)
"Azərbaycan" qəzeti redaksiyasına maliyyə yardımı Qərarda dəyişikliklər edilməsi qərar
"Xalq qəzeti redaksiyasına maliyyə yardımı Qərarda dəyişikliklər edilməsi qərar
"Bakinski raboçi redaksiyasına maliyyə yardımı Qərarda dəyişikliklər edilməsi qərar
qəzet məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Xalq qəzeti . -2019.- 25 iyul.- S.6.
Multimedia