“Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi”ndə, “Büdcə sistemi haqqında”, “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1622-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 27 may tarixli 237 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 9 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
Mənbə:
Yerləşdiyi yer:
Qəzet fondu
Ümumi Qiymətləndirmə: 0
 
 
 
02503nab a2200325 a 4500
001
 
 
vtls000668254
003
 
 
NLA
005
 
 
20190910125000.0
008
 
 
190815c2019    aj dr|nero    000 a|aze d
039
9
$a 201909101250 $b an12 $c 201908151803 $d an12 $y 201908151803 $z an12
040
$a ANL $b aze $e psbo
041
0
$a aze
044
$a aj $c az
110
1
$a Azərbaycan Respublikası $b Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
245
1
0
$a “Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi”ndə, “Büdcə sistemi haqqında”, “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1622-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 27 may tarixli 237 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında $h [Mətn]: $b Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 9 avqust 2019-cu il
610
2
7
$a Milli Məclisi $x Daxili Xidmət Nizamnaməsi $x Qanunda dəyişiklik edilməsi $x Qanunun tətbiqi $x fərman $2 ANL_SH
610
2
7
$a Mərkəzi Bank $x Qanunda dəyişiklik edilməsi $x Qanunun tətbiqi $x fərman $2 ANL_SH
610
2
7
$a Mərkəzi Bank $x Qanunun tətbiq edilməsi $x Fərmanında dəyişiklik edilməsi $x fərman $2 ANL_SH
650
1
7
$a Fərman $y 2019 $2 ANL_SH
650
1
7
$a Büdcə sistemi haqqında $x Qanunda dəyişikliklər edilməsi $x qanunun tətbiqi $x fərman $2 ANL_SH
650
1
7
$a Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət $x Qanunda dəyişikliklər edilməsi $x qanunun tətbiqi $x fərman $2 ANL_SH
650
1
7
$a Banklar haqqında $x Qanunda dəyişikliklər edilməsi $x qanunun tətbiqi $x fərman $2 ANL_SH
650
1
7
$a Mühasibat uçotu haqqında $x Qanunda dəyişikliklər edilməsi $x qanunun tətbiqi $x fərman $2 ANL_SH
655
$a qəzet məqaləsi
773
0
$t Azərbaycan $g 2019.-11 avqust.- S.2.
852
$b 150019
856
4
$u http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2019/avqust/668254.htm
920
$a web
999
$a VIRTUA40
999
$a VTLSSORT0080*0400*0410*0440*1100*2450*6100*6101*6102*6500*6501*6502*6503*6504*6550*7730*8520*8560*9200*9992
Müəllif
Azərbaycan Respublikası Prezident (2003- ; İ. H. Əliyev)
Sərlövhə
“Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi”ndə, “Büdcə sistemi haqqında”, “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1622-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 27 may tarixli 237 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 9 avqust 2019-cu il
Predmet
Fərman 2019
Büdcə sistemi haqqında Qanunda dəyişikliklər edilməsi qanunun tətbiqi fərman
Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət Qanunda dəyişikliklər edilməsi qanunun tətbiqi fərman
Banklar haqqında Qanunda dəyişikliklər edilməsi qanunun tətbiqi fərman
Mühasibat uçotu haqqında Qanunda dəyişikliklər edilməsi qanunun tətbiqi fərman
Milli Məclisi Daxili Xidmət Nizamnaməsi Qanunda dəyişiklik edilməsi Qanunun tətbiqi fərman
Mərkəzi Bank Qanunda dəyişiklik edilməsi Qanunun tətbiqi fərman
Mərkəzi Bank Qanunun tətbiq edilməsi Fərmanında dəyişiklik edilməsi fərman
qəzet məqaləsi
Mənbənin sərlövhəsi
//Azərbaycan . -2019.-11 avqust.- S.2.
Multimedia