Cari axtarış:
 • 1990 - 1999 X
 • ANL Dövri Mətbu... X
Nəticələr 1 dən 9 qədər 9
 • 1.
  serial
  Qanun [Mətn] : Elmi hüquq jurnalı /baş red. Mirağa, Cəfərquliyev, Şahbaz Xuduoğlu.
  Bib-ID
  vtls000061688
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1992 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  1992, № 1-4; 1993, № 1-2; 1994, № 2-3; 1995, № 1-6; 1996, № 1-12; 1997, № 1-22; 1998, № 1-16; 1999, № 1-12; 2000, № 1-12; 2001, № 1-5,7-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-6; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-12; 2017, № 1-12; 2018, № 1-12; 2019, № 1-12; 2020, № 1-5; 2021, № 2,4-8,10-11; 2022, № 1-4,6
  2000, № 1-2 İctimai-siyasi, elmi jurnal; № 3-12; 2001, № 1-5,7-12; 2002, № 1-12; 2003,№ 1-10; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-6,8-12; 2007, № 1-12 - 2008 № 1 İctimai-siyasi, elmi hüquq jurnalı; № 2-9 - 2009, №1 Elmi-hüquq jurnalı
  Nəşriyyat.: 1997, № 1-22 - 1998, № 1-10 "Yazıçı"; № 11-16 "Əbilov, Zeynalov və oğulları"
  1992, № 1- 1993 № 1-2 Müstəqil ictimai-siyasi və elmi-nəzəri jurnal; 1994, № 2-3 Müstəqil ictimai-siyasi və hüquq jurnalı; 1995, № 4 İctimai-siyasi hüquq jurnalı; № 6 - 1996, № 12 - 1997, № 5 İctimai-siyasi, elmi-nəzəri hüquq jurnalı; № 6-22 - 1998, № 1-16 - 1999, № 12 İctimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal
  1997, № 3x/b( Qadınlar)-№ 4x/b(Uşaqlar) əlavə adı ilə dərc olunub.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 100
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (31 nüsxə)
  • ANL KS J (67 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (2 nüsxə)
   
 • 2.
  serial
  Azərbaycan Ali texniki məktəblərinin xəbərləri [Mətn] /təsisçi, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti baş red. Mustafa Babanlı.
  Bib-ID
  vtls000066316
  Digər sərlövhə
  Transactions of Azerbaijan Institutes of Technology
  Известия высших технических учебных заведений Азербайджана
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 1-4; 2000, № 1-6; 2001, № 3-6; 2002, № 1-6; 2003, № 1-6; 2004, № 1-6; 2005, № 1-6; 2006, № 1-6; 2007, № 1-6; 2008, № 1-6; 2009, № 1-6; 2010, № 1-4; 2011, № 1-6; 2012, № 1-6; 2013, № 1-6; 2014, № 1-6; 2015, № 1-6; 2016 № 1-4; 2017, № 1-6; 2018, № 1-6; 2019, № 1-6; 2020, № 1; 2021, № 1-6; 2022, № 1-2
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 68
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (22 nüsxə)
  • ANL KS J (44 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
  • ANL Xarici jurnal fondu (1 nüsxə)
   
 • 3.
  serial
  Audit [Mətn] : jurnal /təsisçi, Bakı Biznes Universiteti.
  Bib-ID
  vtls000067398
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Biznes Universiteti, 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 1-4; 2000, № 1-4; 2001, № 1-4; 2002, № 2-4; 2003, № 1-4; 2004, № 1-4; 2005, № 1-4; 2006, № 1-4; 2007, № 1-4; 2008, № 2-3; 2009, № 1- 4; 2010, № 1-4; 2011, № 1-4; 2012, № 1-3; 2013, № 1-4; 2014, № 1-4; 2015, № 2-4; 2016, № 1-4; 2017, № 1-4 cd18.; 2018,c. 19, № 1-4; 2019, № 1-4; 2020, № 1-4; 2021, № 1-4; 2022, № 1
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 78
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (24 nüsxə)
  • ANL KS J (53 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 4.
  serial
  Psixologiya [Mətn] : elmi-praktik jurnal /baş red. B. H. Əliyev.
  Bib-ID
  vtls000071859
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Təhsil, 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 1; 2003, № 2-4; 2004, № 3-4; 2005, № 1-4; 2006, № 1-4; 2007, № 1-4; 2008, № 1-4; 2009, № 1-4; 2010, № 1-4; 2011, № 1-4; 2012, № 1-4; 2013, № 1-4; 2014, № 1; 2015, № 1-2; 2016, № 1-4; 2017, № 1,3-4; 2018, № 1-3; 2019, № 1-2
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 54
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (18 nüsxə)
  • ANL KS J (35 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 5.
  serial
  Maliyyə və uçot [Mətn] : aylıq nəzəri və elmi-praktiki jurnal /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ; baş red. Q. Abbasov.
  Bib-ID
  vtls000072358
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1993 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  28 sm.
  Digər məlumatlar
  1993, № 1-8; 1994, № 1-12; 1995, № 1-12; 1996, № 1-12; 1997, № 1-12; 1998, № 1-12; 1999, № 1-12; 2000, № 1-12; 2001, № 1-4,7-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12,x/b; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-12; 2017, № 1-12; 2018, № 1-12; 2019, № 1-12; 2020, № 1-12; 2021, № 1-12; 2022, № 1-5
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 86
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (30 nüsxə)
  • ANL KS J (55 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 6.
  serial
  Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu [Mətn] : aylıq rəsmi nəşr /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Adminstrasiyası.
  Bib-ID
  vtls000087136
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nəşri, 1997 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  25 sm.
  Digər məlumatlar
  1997, № 1-2,4-6; 1998, № 1-12; 1999, № 1-12; 2000, № 1-12; 2001, № 1-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-6(əlavə)-12; 2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-12; 2010, № 1-12; 2011, № 1-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-2(1-2 kit)-12; 2017, № 1-12(1-ci,2-ci kitab); 2018, № 1-6,7(1-2 kitab)-11,12(1-2kitab); 2019, № 1-12; 2020, № 1-12(1-5kitab); 2021, № 1-6(1-4)-12; 2022, № 1-4
  2008, ayrıca buraxılış: 4-cü kitab
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 118
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (26 nüsxə)
  • ANL KS J (87 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (5 nüsxə)
   
 • 7.
  serial
  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti [Mətn] : Elmi əsərlər /təsisçi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.
  Bib-ID
  vtls000112441
  Digər sərlövhə
  Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства : Научные труды
  Azerbaijan Architecture and Construction University : Scientific works
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1996 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  2005, № (x/b),1-2; 2006, № 1-2; 2007, № 1; 2008, № 1-2; 2009, № 1-2; 2010, № 2; 2011, № 1; 2012, № 2; 2013, № 1-2; 2014, № 1-2; 2015, № 1-2; 2016, № 1; 2017, № 1cd. 1-2, № 2; 2018, № 1-2; 2019, № 1; 2020, № 1-2; 2021, № 1-2
  2000, № c.1-2; 2001, № 1-2; 2004, № 1-2; 2007, № 2; 2008, № 1; 2010, № 1; 2011, № 1-2; Elmi əsər kimi də verilmişdir.
  Əlavə olaraq 2005-ci ildə yubiley xarakterli xüsusi buraxılış nəşr olunub.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 42
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (24 nüsxə)
  • ANL KS J (17 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 8.
  serial
  Xəzər xəbər [Mətn] : elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu /təsisçi, Xəzər Universiteti ; baş red. H. A. İsaxanlı.
  Bib-ID
  vtls000118183
  Digər sərlövhə
  Khazar Review
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1995 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 75; 2000, № 77-80,94; 2002, № 124; 2006, № 208-210; 2009, № 262; 2010, № 281-291; 2011, № 292-302; 2012, № 303-313; 2013, № 314-324; 2014, № 325-335; 2015, № 336-346; 2016, № 347-357; 2017, № 358-368; 2018, № 369-379; 2019, № 380-390; 2020, № 392-401; 2021, № 402-411; 2022, № 412-418
  2000, № 77-80,94 "Xəzər xəbər : ictimai-siyasi, elmi-nəzəri, ədəbi-bədii, publisistik nəşr" adı altında nəşr olunmuşdur.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 48
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (17 nüsxə)
  • ANL KS J (30 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
   
 • 9.
  serial
  Вестник ЗОЖ [Текст] : Здоровый образ жизни
  Bib-ID
  vtls000408318
  Buraxılış məlumatları
  Москва: 1992 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 см.
  Digər məlumatlar
  2003, № 17-24 ; 2004, № 1-24; 2005, № 1-25; 2006, № 1-25; 2007, № 1-24; 2008, № 1-23 ; 2009, № 1-24; 2010, № 1-24; 2011, № 1-15,17-24 ; 2012, № 1-24; 2013, № 1-24; 2014, № 1-24; 2015, № 1-24; 2016, № 1-24; 2017, № 1-24; 2018, № 1-24; 2019, № 1-24; 2020, № 1-6,9-24; 2021, № 1-24; 2022, № 1-14
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 25
  • ANL KS J (18 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (7 nüsxə)