Cari axtarış:
 • 2010 - 2019 X
 • ANL Depozitar ə... X
Nəticələr 1 dən 1 qədər 1
 • 1.
  serial
  Kitabxanaşünaslıq və informasiya [Mətn] : Elmi-nəzəri və praktiki jurnal /Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırılma Akademiyasının akademiki, tarix elmləri doktoru, prof. baş red. A. Xələfov.
  Bib-ID
  vtls000131307
  Digər sərlövhə
  Библиотековедение и информация
  Library Science And Information
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2010 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  2010, № 1-3; 2011, № 1-3; 2012, № 1-3; 2013, № 1-3; 2014, № 1-3; 2015, № 1-3; 2016, № 1-2/3; 2017, № 1-3; 2018, № 1(25),2-3(26-27); 2019, № 1(28)-3(30); 2020, № 1(31)
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 109
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (11 nüsxə)
  • ANL Depozitar ədəbiyyat bölməsi (1 nüsxə)
  • ANL Texniki elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (4 nüsxə)
  • ANL KS J (78 nüsxə)
  • ANL Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS Dis.f (1 nüsxə)
  • ANL Xarici ədəbiyyat və BKM şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Ədəbiyyatın elmi sistemləşdirilməsi (1 nüsxə)
  • ANL Xarici ədəbiyyat zalı (1 nüsxə)
  • ANL İstifadəçilərə xidmət şöbəsi (1 nüsxə)