Cari axtarış:
 • Dövri mətbuat X
 • ANL Not nəşrlər... X
Nəticələr 1 dən 10 qədər 18
 • 1.
  serial
  Azerbaijan-Irs [Mətn] /baş red. A. Paşayev.
  Bib-ID
  vtls000066643
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  30 sm.
  Digər məlumatlar
  1999, № 2-3; 2000, № 4-5; 2001, № 6-8; 2002, № 9-10; 2003, № 14-15;
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 11
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (5 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS J (5 nüsxə)
   
 • 2.
  serial
  Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya [Mətn] : Elmi -nəzəri, metodik və təcrübi jurnal /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakultəsi ; baş red. X. İsmayılov.
  Bib-ID
  vtls000068867
  Digər sərlövhə
  Библиотековедение и библиография
  Librarianship and Biblioqraphy
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Bakı Universiteti, 1997 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  1997, № 1; 1998, № 1-2; 1999, № 1; 2000, № 1; 2001, № 1x/b-2; 2002, № 1-2; 2003, № 1-2; 2004, № 1-2; 2005, № 1-2; 2006, № 2x/b; 2007, № 1-2; 2008, № 1-2; 2009, № 1-2; 2010, № 1-2; 2011, № 1-2; 2012, № 1-2; 2013, № 1-2; 2014, № 1-2; 2015, № 1-2; 2016, № 1-2; 2017, № 1-2; 2018, № 1-2; 2019, № 1-2; 2020, № 1-2; 2021, № 1-2
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 114
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (25 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS J (85 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (2 nüsxə)
   
 • 3.
  serial
  Pəncərə [Mətn] : Mədəniyyətə baxış /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; baş red. G. Anarqızı.
  Bib-ID
  vtls000071442
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2007 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  27 sm.
  Digər məlumatlar
  2007, № 1-7; 2008, № 1-12; 2009, № 1(20)-2(21); 2010, № 22-23; 2011, № 26; nəşri dayanıb.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 21
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (5 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS J (12 nüsxə)
   
 • 4.
  serial
  Muğam [Mətn] /təsisçi, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu; baş red. M. A. Əliyeva.
  Bib-ID
  vtls000071871
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Şərq-Qərb, 1993 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm. + [1] CDROM
  Digər məlumatlar
  1993, № 1; 2007, № 1; 2008, № 2; 2009, № 4;
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 8
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (4 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (4 nüsxə)
   
 • 5.
  serial
  Konservatoriya [Mətn] : Elmi nəşr /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Konservatoriyası ; baş red. V. Əbdülqasımov.
  Bib-ID
  vtls000072019
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2009 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  2009, № 1-6; 2010, № 1-4; 2011, № 1-4; 2012, № 1-4; 2013, № 1-4; 2014, № 1-4; 2015, № 1-4; 2016, № 1/2-3/4; 2017, № 1-4; 2018, № 1-4; 2019, № 1-4; 2020, № 1/2-3/4; 2021, № 1/2
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 33
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (13 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (9 nüsxə)
  • ANL KS J (11 nüsxə)
   
 • 6.
  serial
  Yol [Иллюст.] : Первый научно-популярный журнал /гл. ред. Ф. С. Наджиева.
  Bib-ID
  vtls000072033
  Buraxılış məlumatları
  Баку: 2006 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  27 см.
  Digər məlumatlar
  2006, № 1-4; 2007, № 1-5; 2008, № 1-4; 2009, № 1(14)-5(18); 2010, № 1(19)-6(24); 2011, № 1(25) - 6(30); 2012, № 1(31)- 6(36); 2013, № 1(37) - 6(42); 2014, № 1(43)-6(48); 2015, № 1(49)-6(54); 2016, № 1(55)-6(60); 2017, № 1(61)-6(66); 2018, № 1(67)-4(70); 2019, № 1(71)-3(73);
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 38
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (13 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL KS J (23 nüsxə)
   
 • 7.
  serial
  İrs-Наследие [Текст] : международный азербайджанский журнал /ред. М. Марджанлы.
  Bib-ID
  vtls000073080
  Digər sərlövhə
  İrs-Heritage
  Buraxılış məlumatları
  Баку: 2000 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  2000, № 1-3; 2002, № 1-4; 2005, № 1(13)-6(18); 2006, № 1(19)-6(24); 2007, № 1(25)-6(30); 2008, № 1(31)-6(36); 2009, № 1(37)-6(42); 2010, № 1(43)-6(48); 2011, № 1(49)-6(54); 2012, № 1(55)- 6(60); 2013, № 1(61)-6(66); 2014, № 1(67)-6(78); 2015, № 1(73)-6(78); 2016, № 1(79)-6(84); 2017, № 1(85)-6(90); 2018, № 1(91)-6(96); 2019, № 1(97)-6(102); 2020, № 103-106; 2021, № 107-109,111-112; 2022, № 113-115
  2016, № 1-2,4 (24,25,27); 2018, № 1-2,4-5 (33,34,36,37); 2019, № 1-4 (38-41); 2020, № 2,4 (43,45); 2021, № 2-3,5 (47,48,50) bu nömrələr ingilis dilindədir.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 54
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (18 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL KS J (27 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)
  • ANL Xarici jurnal fondu (5 nüsxə)
   
 • 8.
  serial
  Min bir mahnı [Mətn] : mədəniyyət, incəsənət və elmi-publisistik jurnal /baş red. R. X. Sayadoğlu.
  Bib-ID
  vtls000077504
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2004 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm.
  Digər məlumatlar
  2004, № 2-3; 2005, № 5; 2006, № 1-2; 2007, № 5
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 9
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (4 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (4 nüsxə)
  • ANL KS J (1 nüsxə)
   
 • 9.
  serial
  Musiqi dünyası [Mətn] : beynəlxalq, elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik və mədəni-maarif musiqi jurnalı /təsisçi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası və "Koroğlu-T" firması ; baş red. T. Məmmədov.
  Bib-ID
  vtls000080195
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1999 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  29 sm. + [1] CD ROM
  Digər məlumatlar
  1999, № 1; 2000, № 1-4; 2001, № 1-4; 2002, № 1-4; 2003, № 1-4; 2004, № 1-4; 2005, № 1-4; 2006, № 1-4; 2007, № 1-4; 2008, № 1-4; 2009, № 1-4; 2010, № 1-4; 2011, № 1-4; 2012, № 1-4; 2013, № 1-4; 2014, № 1-4; 2015, № 1-4; 2016, № 1-4; 2017, № 1-4; 2018, № 1-4; 2019, № 1/2-3/4; 2020, № 1/2-3/4; 2021, № 1/2-3/4; 2022, № 1/2
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 97
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (24 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (42 nüsxə)
  • ANL KS J (31 nüsxə)
   
 • 10.
  serial
  Ozan dünyası [Mətn] : jurnal /təsisçi, Azərbaycan Aşıqlar Birliyi ; baş red. Musa Nəbioğlu.
  Bib-ID
  vtls000124928
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2010 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  2010, № 1-3; 2011, № 1-4; 2012, № 1-4; 2013, № 1-4; 2014, № 1-6; 2015, № 1-6; 2016, № 1x/b; 2018, № 1-2; 2019, № 1; 2021, № 1
  2015-ci ilə qədər baş redaktoru Zəlimxan Yaqub olmuşdur.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 30
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (10 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS J (18 nüsxə)
  • ANL Dövri Mətbuat zalı (1 nüsxə)