Cari axtarış:
 • Dövri mətbuat X
 • ANL Çap məhsull... X
Nəticələr 1 dən 3 qədər 3
 • 1.
  serial
  Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya [Mətn] : Elmi -nəzəri, metodik və təcrübi jurnal /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakultəsi ; baş red. X. İsmayılov.
  Bib-ID
  vtls000068867
  Digər sərlövhə
  Библиотековедение и библиография
  Librarianship and Biblioqraphy
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: Bakı Universiteti, 1997 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  1997, № 1; 1998, № 1-2; 1999, № 1; 2000, № 1; 2001, № 1x/b-2; 2002, № 1-2; 2003, № 1-2; 2004, № 1-2; 2005, № 1-2; 2006, № 2x/b; 2007, № 1-2; 2008, № 1-2; 2009, № 1-2; 2010, № 1-2; 2011, № 1-2; 2012, № 1-2; 2013, № 1-2; 2014, № 1-2; 2015, № 1-2; 2016, № 1-2; 2017, № 1-2; 2018, № 1-2; 2019, № 1-2; 2020, № 1-2; 2021, № 1-2
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 114
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (25 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS J (85 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (2 nüsxə)
   
 • 2.
  serial
  Kitabxanaşünaslıq və informasiya [Mətn] : Elmi-nəzəri və praktiki jurnal /Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırılma Akademiyasının akademiki, tarix elmləri doktoru, prof. baş red. A. Xələfov.
  Bib-ID
  vtls000131307
  Digər sərlövhə
  Библиотековедение и информация
  Library Science And Information
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 2010 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  2010, № 1-3; 2011, № 1-3; 2012, № 1-3; 2013, № 1-3; 2014, № 1-3; 2015, № 1-3; 2016, № 1-2/3; 2017, № 1-3; 2018, № 1(25),2-3(26-27); 2019, № 1(28)-3(30); 2020, № 1(31)
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 109
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (11 nüsxə)
  • ANL Depozitar ədəbiyyat bölməsi (1 nüsxə)
  • ANL Texniki elmlər zalının yardımçı fondu (1 nüsxə)
  • ANL Köməkçi fond bölməsi (ÜOZ) (1 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (4 nüsxə)
  • ANL KS J (78 nüsxə)
  • ANL Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL KS Dis.f (1 nüsxə)
  • ANL Xarici ədəbiyyat və BKM şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (1 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (2 nüsxə)
  • ANL Ədəbiyyatın elmi sistemləşdirilməsi (1 nüsxə)
  • ANL Xarici ədəbiyyat zalı (1 nüsxə)
  • ANL İstifadəçilərə xidmət şöbəsi (1 nüsxə)
   
 • 3.
  serial
  Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn] : Elmi əsərlər /təsisçi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Kitabxanası. Azərbaycan Milli Kitabxanası
  Bib-ID
  vtls000583952
  Buraxılış məlumatları
  Bakı: 1980 -
  Fiziki xüsusiyyətləri
  24 sm.
  Digər məlumatlar
  2016, № 8; 2017, № 9; 2018, b.10
  2017-ci il, 9-cu buraxılışda "Kitabxanalar üçün yeni ideyalar, yeni tələblər: kitab, mütaliə, innovasiyalar" sərlövhəsi ilə verilmişdir. Burada konfrans materialları əks olunmuşdur.
  istifadəsi mümkün olan nüsxə sayı 45
  • ANL Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Diyarşünaslıq biblioqrafik resursların yaradılması şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Not nəşrləri və səsyazmaları şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL KS J (12 nüsxə)
  • ANL Elektron kataloqun inkişafı şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Elmi tədqiqat və metodik təminat şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Nəşriyyat işləri şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Mədəniyyət tədbirlərinin təşkili şöbəsi (3 nüsxə)
  • ANL Retrospektiv ədəbiyyatın elektron kataloqunun təşkili şöbəsi (3 nüsxə)